Certificaten

ISO

Certificaten voor veiligheid en kwaliteit

 

In alle vestigingen van het familiebedrijf zetten wij ons in voor veiligheid, kwaliteit, milieubewustzijn en goede arbeidsomstandigheden. Zo dragen wij zorg voor u, uw textielproducten, uw klanten en onze werknemers. Certificaten en normeringen staan garant voor de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.

ISO-certificaten. Een geïntegreerd managementsysteem

Wij hechten belang aan de veiligheid en het comfort van uw medewerkers en onze eigen werknemers. Met een geïntegreerd managementsysteem dat drie ISO-normen verenigt, optimaliseren wij onze bedrijfsprocessen zodat wij u producten leveren die voldoen aan alle vereisten op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. We hebben voor ons geïntegreerd managementsysteem de volgende ISO-certificaten verworven:

ISO 9001:2015

de internationale norm voor het creëren, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem

 

Ons kwaliteitsmanagementsysteem waakt erover dat al onze textielproducten voldoen aan uw eisen, wensen en specificaties als klant, en aan alle wetgeving betreffende textielproductie.

ISO 14001:2015

de internationale norm voor milieumanagement

 

De textielproducerende sector heeft een grote impact op het milieu. Aandacht voor duurzamere productiemogelijkheden is essentieel. 

Wij streven er voortdurend naar onze milieuprestaties te beheersen en te verbeteren en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

ISO 45001:2018

de internationale norm voor gezondheid en veiligheid op het werk

 

De veiligheid en het comfort van onze werknemers en hun omgeving heeft de grootste prioriteit. 

De internationale norm is onze leidraad om een gezonde en veilige werkplek te creëren, in onze kantoren en de productieruimtes.

GOTS 

voor biologische textielproductie

GOTS is een internationaal keurmerk dat strenge milieueisen oplegt in elke fase van de textielproductie: voor de productie van textielvezels en de verwerking ervan tot kleding.

Zoekt u gecertificeerde werkkleding die uw werknemers elke dag beschermt?
Wilt u dat uw babytextiel aan de strengste gezondheidsnormen voldoet?

Wij geven graag meer informatie over al onze certificaten.